Aparaty EEG

Aparat EEG (elektroencefalograf) to urządzenie przeznaczone do rejestrowania czynnościowych zmian aktywności mózgu. Aparat EEG rejestruje sygnały z mózgu w postaci drgań elektrycznych. Zależności między wykresami pozwalają scharakteryzować fale mózgowe, a interpretację wykorzystać do celów diagnostycznych przez porównanie aktywności mózgu normalnej z patologiczną. Metoda elektroencefalografii (EEG) rozwinęła się w latach powojennych dzięki rozwojowi techniki elektronowej. Służy do badania  padaczki, zaburzeń snu, do stwierdzania śpiączki lub śmierci mózgu.