Ergospirometry

Ergospirometry to specjalistyczne urządzenia do przeprowadzania rozbudowanych badań wysiłkowych. Poza wydolnością serca w czasie wysiłku fizycznego (jazda na ergocyklometrze lub bieg na bieżni) badana jest również wydolność oddechowa i metabolizm układu mięśniowego. Pacjent podczas badania używa maski, dzięki której poddawany jest ocenie spirometrycznej oraz określa się przemiany metaboliczne na podstawie analizy stężenia tlenu i dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu.