•  x 
Twój koszyk jest pusty

Rehabilitacja kardiologiczna - sprzęt i urządzenia

Rehabilitacja kardiologiczna - istotny element leczenia pacjentów

bieznia aspel b6125Choroby serca czy różnego rodzaju urazy w jego obrębie, mogą zagrażać zarówno zdrowiu, jak również i życiu osób, które z takim problemem się zmagają. Uratowanie życia w wyniku pewnych zdarzeń, to jedno z działań kardiologów, jednak aby zachować jakość życia oraz komfort codziennego funkcjonowania, kluczowe znaczenie ma rehabilitacja kardiologiczna. Odpowiednio przyjęty model dalszego postępowania po przebytej chorobie lub wykonanej operacji, stanowi bardzo istotny element powrotu do zdrowia i ,,normalnego” funkcjonowania. Blisko połowa zgonów na świecie związana jest z chorobami układu sercowo - naczyniowego. Statystyki umieralności w tym zakresie są naprawdę wysokie. Okazuje się jednak, iż w bardzo dużej mierze wpływ na taką sytuację ma nie choroba serca czy przebyta operacja, ale właśnie brak odpowiednio podjętej rehabilitacji kardiologicznej, która powinna być priorytetowym uzupełnieniem całości leczenia. 

W rehabilitacji po chorobach serca bardzo ważnym elementem jest sprzęt rehabilitacyjny, na którym to można wykonywać zarówno ćwiczenia, jak również i być poddanym przy tym stosownym badaniom serca. Nasz sklep medyczny wychodząc Państwu naprzeciw, oferuje najwyższej jakości urządzenia, dzięki którym można wykonać próbę wysiłkową, które umożliwiają wykonanie EKG w trakcie ruchu, które sprawdzają serce, jak radzi sobie po operacjach czy chorobach, gdy podniesione jest tętno i gdy wzrasta ciśnienie. Produktami dostępnymi w ofercie naszego sklepu są urządzenia marki Aspel - niezwykle cenionej na rynku, stawiającej na najwyższą jakość sprzętów, cieszącej się niezwykle dobrymi opiniami. Mamy nadzieję, iż nasza oferta wyda się Państwu na tyle atrakcyjna, iż to właśnie tutaj będziecie mogli zakupić odpowiednie sprzęty.

 

Jakie sprzęty do rehabilitacji kardiologicznej możemy polecić?

Wachlarz produktów niezbędnych do rehabilitacji serca obejmuje najwyższej jakości urządzenia, które to powinny znaleźć się we wszystkich placówkach świadczących taką właśnie pomoc i opiekę po przebytych operacjach kardiologicznych, po zawale, udarze czy innych chorobach układ sercowo - naczyniowego. Polecamy produkty marki Aspel, która jest jedną z wiodących firm, jakie mogą nam zagwarantować jakość, jaka warta jest wydanych na to pieniędzy. Wśród dostępnych propozycji, oferujemy między innymi cykloergometr, a także bieżnię rehabilitacyjną. Ponadto, bardzo dużą popularnością cieszą się tak zwane stanowiska do rehabilitacji kardiologicznej, a więc całe to oprzyrządowanie, dzięki któremu możliwe jest pełne monitorowanie pacjenta jeżdżącego na rowerku lub biegnącego na bieżni. Mamy nadzieję, iż sprzęt z najwyższej półki, jaki znajduje się w naszej ofercie, pozwoli Państwu dokonać właściwego wyboru, a prowadzona na nim rehabilitacja kardiologiczna i badania serca, pozwolą uzyskać pełną satysfakcję i maksymalne zadowolenie.

 

Ruch dla serca - czyli dlaczego aktywność jest tak ważna?

Leczenie chorób serca, życie po zawale czy funkcjonowanie po przebytej operacji serca lub jego wymianie na nowe, z biegiem czasu znacząco się zmieniło. Dawniej osoby, które zmagały się z takimi problemami były unieruchomione lub musiały prowadzić bardzo spokojny tryb życia. Dziś w tej kwestii leczenia wiele się zmieniło, a sama rehabilitacja po zawale czy innych chorobach bądź zabiegach przyjmuje zupełnie inną formę. Ruch jest elementem nadrzędnym, aby móc wrócić do względnie jak najlepszej jakości dalszego życia. Im szybciej taka rehabilitacja zostanie wprowadzona, tym znacząco zwiększa to szanse na dalsze życie - takie, jakiego oczekiwałby sam pacjent. Początkowo taka rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest na salach intensywnego nadzoru, jakie znajdują się w szpitalach, by następnie po wyjściu z placówki szpitalnej, była ona kontynuowana na oddziałach rehabilitacji kardiologicznej bądź też w sanatoriach. Cel, jaki ma ona spełniać związany jest z poprawą jakości życia, ale również i ograniczeniem postępów choroby czy też zmniejszeniem stopnia niepełnosprawności. Co więcej, osoby poddające się takiej rehabilitacji, zmniejszają ryzyko zdarzeń sercowo - naczyniowych, w porównaniu do tych, którzy żadnej formie rehabilitacji się nie poddają.

 

Kiedy powinna być przeprowadzona rehabilitacja kardiologiczna?

Rzeczą wiadomą jest fakt, iż każda choroba serca, każda operacja w jego obrębie, jak również i wszelkiego rodzaju urazy serca wymagają dalszej rehabilitacji, która w każdym przypadku dostosowywana jest indywidualnie do pacjenta. Tylko i wyłącznie ustalenie formy rehabilitacji dla danego przypadku jest w stanie przynieść pożądane efekty, bez ryzyka dalszych powikłań i zagrożenia zdrowia czy życia pacjentów. Kto więc powinien z takiej formy rehabilitacji skorzystać? Takie świadczenie skierowane jest przede wszystkim do tych osób, którzy zmagają się z ostrym zespołem wieńcowym, którzy są po operacjach serca czy też po implantacji urządzeń do elektroterapii i transplantacji. Istotne jest to, aby były one podjęte przez pacjentów, którzy są na to gotowi i którzy mają na celu poprawić jakość życia, a nie ją osłabić. Absolutnie nie można wykonywać rehabilitacji w przypadku powikłań po operacjach czy też w sytuacjach, w których zagrożone może być życie pacjenta.

 

Trzy formy rehabilitacji kardiologicznej

Istnieją trzy formy rehabilitacji kardiologicznej, które powinny być dokładnie ustalone przez lekarza kardiologa. Pierwszą jest rehabilitacja stacjonarna, a więc pacjent przebywa w ośrodku przez całą dobę i tam ma dostosowywane odpowiednie ćwiczenia adekwatne do jego stanu zdrowia i pojawiających się postępów. Taka rehabilitacja powinna rozpocząć się nie później, niż po 28, 42 lub 56 dniach od wypisu ze szpitala. W takim ośrodku pacjent przebywa od 2 - 5 tygodni, w zależności od tego, z jakim problemem się zmaga i jak wyglądają jego postępy leczenia. Druga to rehabilitacja dzienna,  więc taka, która odbywa się w ciągu dnia, gdzie pacjent przybywa na sesje rehabilitacyjne, a następnie wraca do domu. W ciągu kilku miesięcy prowadzone są kilka razy w tygodniu treningi, na które pacjent zgłasza się w wyznaczonych porach. I trzecia, to telerehabilitacja, a więc pacjent wykonuje rehabilitację samodzielnie w domu, ale zgodnie z zaleceniami swojego lekarza. Tutaj bardzo ważne jest wykonywane ćwiczeń zgodnie z ustalonym schematem. Niezbędną rolę przy tym odgrywa pomiar ciśnienia, EKG spoczynkowe, EKG po wysiłku, saturacja krwi. Bez względu na to, jaką ma ona formę, zawsze do każdego pacjenta ustalony musi być stosowny schemat treningowy, który to ustalony zostaje na podstawie przeprowadzonego testu wysiłkowego, jaki wykonywany jest na bieżni elektrycznej lub na cykloergometrze. Wraz z taką formą rehabilitacji, niezbędnymi elementami są także EKG metodą Holtera, ECHO serca i monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera.

 

Rehabilitacja kardiologiczna - czyli jak żyć po zawale?

Serce, jak również i inne elementy, które razem tworzą układ krążenia, odgrywa w organizmie człowieka jedną z najważniejszych ról. Jego zadaniem jest dostarczanie krwi, czyli przede wszystkim tlenu i substancji odżywczych do wszystkich komórek, jakie znajdują się w organizmie człowieka. Co więcej, jego rolą jest także odprowadzanie zbędnych produktów przemiany materii. Dzięki układowi krążenia, w tym intensywnej pracy serca, krew dociera do każdego najmniejszego nawet miejsca w naszym organizmie. Czy można sobie w ogóle wyobrazić, iż każdy z nas ma blisko 100 000 kilometrów naczyń krwionośnych, a w ciągu minuty serce pompuje nawet do 6 litrów krwi? Nie ma więc wątpliwości, iż sprawne działanie układu krążenia jest tak ważne i istotne dla całej pracy organizmu. Co więc w sytuacji, gdy układ ten zaczyna szwankować? Pojawiają się problemy, które mogą go trwale uszkodzić, zagrażając zdrowiu, jak również i życiu pacjentów. Jedną z konsekwencji nieprawidłowego dbania o serce i układ krwionośny jest zawał serca. Głównymi przyczynami problemów sercowych jest miażdżyca, zaburzenia metaboliczne, a także palenie papierosów czy złe nawyki żywieniowe oraz co istotne - zbyt mała ilość ruchu. W chwili obecnej, to właśnie choroby układu krążenia są najczęściej występującymi przyczynami chorób serca, w tym zawału serca.

 

Zawał serca a prawdopodobieństwo wyzdrowienia

Jednym z kluczowych elementów, które mogą mieć wpływ na dalsze życie po zawale jest czas, w którym pacjent trafi w odpowiednie ręce specjalistów, ale również i stosowna rehabilitacja kardiologiczna. Jej zadaniem jest przede wszystkim jak najszybszy powrót do zdrowia, ale i umożliwienie pacjentowi jak najlepszego funkcjonowania później. Wielu pacjentów nie decyduje się na rehabilitację po zawale, co zmniejsza ryzyko zgonu serca o 26%, z kolei ryzyka wystąpienia kolejnego zawału, nawet o 30%. W rehabilitacji kardiologicznej bardzo istotne znaczenie ma przywrócenie sprawności ruchowej, bowiem tylko i wyłącznie ona jest w stanie ułatwić chorym dalsze, stosunkowo normalne życie, a więc wykonywanie codziennych czynności, w tym brak konieczności rezygnacji z pracy, aktywność rekreacyjną, a nawet i aktywność sportową. Im lepiej taka rehabilitacja zostanie podjęta i lepiej będzie ustalony schemat postępowania w takiej rehabilitacji, tym większa jest szansa na wyleczenie pacjenta. Warto także zwrócić uwagę i na psychiczny aspekt całej takiej rehabilitacji po zawale. Wielu ludzi nie radzi sobie z emocjami. Czują lęk, mają depresję, popadają w skrajności, żyją w ciągłym strachu. Odpowiednio dopasowana do pacjentów rehabilitacja ma celu więc wpłynąć na ogólne funkcjonowanie całego organizmu. W całym tym procesie bardzo duże znaczenie ma zespół specjalistów, który nad taką rehabilitacją pacjentów czuwa. Są nimi między innymi lekarze z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii, fizjoterapeuci, logopedzi, dietetycy i psychologowie. Aby bowiem cały ten proces przyniósł pożądane efekty, najważniejsza jest kompleksowa praca z pacjentem, a wtedy ten ma szansę żyć normalnie. Zawał serca jest często pojawiającym się problemem i choć w niektórych przypadkach kończy się on śmiercią, to jednak w większości ratując pacjenta i poddając go rehabilitacji, można dalej normalnie żyć i funkcjonować.

 

Trzy etapy rehabilitacji kardiologicznej

Cały ten proces, który związany jest leczeniem po zawale, skupia się przede wszystkim w głównej mierze właśnie na rehabilitacji, która powinna być nieodzownym elementem całego procesu leczenia. Kompleksowa więc rehabilitacja składa się z trzech etapów.

  • 1 etap rehabilitacji kardiologicznej

Ten etap ma miejsce w szpitalu. Najpierw specjaliści muszą opanować ostry stan choroby, by następnie poddać pacjenta stosownemu, dalszemu leczeniu. Taka rehabilitacja odbywa się na oddziale intensywnej opieki medycznej, ale może być prowadzona także na oddziale kardiologii czy też typowo rehabilitacji kardiologicznej. Dlaczego ten etap odgrywa tak istotne znaczenie? Pozwala on osobie po zawale zacząć samodzielnie funkcjonować przy wykonywaniu codziennych czynności. Dzięki niemu można także uchronić organizm przed skutkami unieruchomienia organizmu. Im szybciej pacjent znajdzie w sobie siły, tym większą ma szansę na to, że uda mu się dalej normalnie żyć. 

  • 2 etap rehabilitacji kardiologicznej

Ten etap rehabilitacji kardiologicznej może być prowadzony na trzy sposoby. Pierwszym jest rehabilitacja stacjonarna, która prowadzona jest na oddziałach rehabilitacji kardiologicznej i w trakcie jej trwania pacjent jest całą dobę w placówce. Drugim jest rehabilitacja dzienna, w której przyjeżdża się na treningi kardiologiczne na kilka godzin, w wyznaczone dni. I trzecią jest rehabilitacja hybdrydowa, która powinna być kontynuowana w domu, ale pod pełną kontrolą lekarza specjalisty. W takim domowym działaniu, bardzo istotne znaczenie odgrywa specjalne urządzenie, które dokonuje niezbędnych pomiarów podczas sesji treningowych. Bierze się więc tutaj pod uwagę pomiar ciśnienia i masy ciała, saturację krwi, a także badanie EKG, które należy wykonać przed rozpoczęciem ćwiczeń i w trakcie treningu. 

  • 3 etap rehabilitacji kardiologicznej

Ten etap określany jest jako rehabilitacja późna, której głównym, zasadniczym celem jest jeszcze większa poprawa wydolności wysiłkowej, ale również i podtrzymanie efektów, które udało się osiągnąć w dwóch pierwszych etapach. W trakcie trwania tego etapu, pacjent stara się wprowadzać zdrowe nawyki, stawia na pełnowartościową dietę, unikanie stresu, aktywne spędzanie czasu i oczywiście obowiązkowo - na odpoczynek.

 

Rehabilitacja jako powrót do życia

Zawał serca nie musi oznaczać ograniczeń czy braku możliwości realizacji swoich celów i marzeń. Aby jednak tą sprawność, zarówno fizyczną, jak również i psychiczną odzyskać, tylko i wyłącznie rehabilitacja serca jest rzeczą nadrzędną, będącą formą leczenia. Na całość takiej rehabilitacji składa się bardzo wiele elementów i tak jest to między innymi:

  • ocena stanu zdrowia pacjenta po zawale
  • terapia lekowa dopasowana indywidualnie do pacjenta, z uwzględnieniem także innych schorzeń i chorób, oraz przyjmowania innych leków.
  • trening fizyczny dopasowany do możliwości pacjenta, z uwzględnieniem wszelkich jego ograniczeń
  • ocena i leczenie czynników ryzyka, jakie związane są z występowaniem chorób sercowo - naczyniowych. 

Indywidualny plan terapii odgrywa priorytetowe znaczenie i tylko on jest w stanie pomóc pacjentowi po zawale. Tutaj bardzo duże znaczenie ma kompleksowa pomoc, począwszy od opieki kardiologa, przez współpracę z fizjoterapeutą, dietetykiem, a nawet i psychologiem. Aby bowiem leczenie po zawale dało efekt i pozwoliło wrócić do sprawności, kluczowe znaczenie ma efektywna rehabilitacja układu sercowo - naczyniowego, która to powinna cechować się czterema najważniejszymi elementami - kompleksowością, wieloetapowością, a także ciągłością działania i w pełni indywidualnym podejściem do pacjenta. Takim postępowaniem można przynieść pożądane efekty.

Nasz sklep medyczny poleca Państwu najwyższej jakości sprzęty do rehabilitacji kardiologicznej marki Aspel, wierząc, iż będą one doskonałą inwestycją, pozwalają nieść pomoc pacjentom, którzy jej wymagają i pragną po urazach, chorobach czy operacjach, zacząć na nowo cieszyć się życiem.