•  x 
Twój koszyk jest pusty

Systemy i sprzęt do badań wysiłkowych

Systemy do badań wysiłkowych

ergospirometr cardiotest cpet aspelSystemy do badań wysiłkowych, są to wielofunkcyjne urządzenia służące do celów diagnostycznych, dzięki którym to można przeprowadzać badania w oparciu o elektryczną aktywność serca w trakcie aktywności, ale i w rehabilitacji kardiologicznej. Takie systemy wysiłkowe do przeprowadzania prób wysiłkowych są w pełni kompatybilne z urządzeniami, na których wykonuje się wysiłek, a więc może tym być bieżnia elektryczna lub cykloergometr. Pacjent w trakcie próby wysiłkowej ma przygotowany specjalnie odpowiedni trening, dostosowany pod konkretny protokół badań. Próba wysiłkowa jest szczególnie ważna w przypadku podejrzenia chorób serca, jak również i występujących w obrębie układu sercowego schorzeń. Wiadomo bowiem, iż pod wpływem wysiłku, organizm pracuje inaczej, a dokładniej samo serce oraz układ krążenia. Jeśli występują w jego obrębie zmiany i nieprawidłowości, bez problemu można je poprzez system wysiłkowy wykryć.

Nasz sklep medyczny pragnie zaoferować Państwu najwyższej jakości systemy do badań wysiłkowych Aspel, jak również i niezbędne do tego urządzenia, jakimi są cykloergometry i bieżnie elektryczne. Nasz wachlarz ofertowy obejmuje produkty marki Aspel, cenionego i uznanego w świecie medycznym producenta, którego urządzenia sprawdzają się doskonale wszędzie tam, gdzie przeprowadzane są na pacjentach próby wysiłkowe.

 

Czym jest próba wysiłkowa?

Próba wysiłkowa, określana inaczej jako test wysiłkowy jest to badanie czynnościowe, określane jako ExT. Jego założeniem jest ocena pracy układu sercowo - naczyniowego, ale również i oddechowego, nerwowego i mięśniowego. Testy wysiłkowe z jednej strony są pomocne w diagnostyce, z kolei z drugiej strony sprawdzają się doskonale w rehabilitacji kardiologicznej. W trakcie wysiłku bardzo duże znaczenie odgrywa sprawdzenie tolerancji wysiłku, a więc określenia do jakich możliwości organizm jest w stanie wykonywać ćwiczenia, aby nie zaburzyć przy tym homeostazy czy nie doprowadzić do nieprawidłowej pracy narządów wewnętrznych.

 

Próba wysiłkowa - trzy badania

Placówki wykonujące próby wysiłkowe, muszą przeprowadzić pełny test wysiłkowy, aby móc postawić diagnozę czy w skuteczny sposób przeprowadzić rehabilitację kardiologiczną. I tak, całość ta składa się z trzech elementów. Najpierw przeprowadzany jest wywiad, czyli ma miejsce badanie podmiotowe, wraz z dokładną analizą dokumentacji medycznej, co jest szczególnie istotne, jeśli pacjent boryka się z chorobami układu sercowego. Następnie wykonywane jest już typowe badanie przedmiotowe, a następnie badanie dodatkowe, które to podzielić możemy na czynnościowe i na laboratoryjne. Wykonywane badanie pozwala sprawdzić wiele, jakże istotnych kwestii dotyczących funkcjonowania organizmu. Poprzez EKG w trakcie aktywności, można ocenić stabilność stanu klinicznego czy też podstawowe parametry związane z pracą serca i całego układu krążenia. Na podstawie uzyskanych wyników można dowiedzieć się, czy u pacjenta występuje niewydolność serca, miażdżyca, dysfunkcje związane z aparatem ruchu czy też inne schorzenia dodatkowe. Czynnościowe badanie EKG można wykonać na kilka sposobów. Najczęściej jest to 6 minutowy test marszowy, następnie elektrokardiograficzny test wysiłkowy, a także i test spiroergometryczny. W trakcie samego badania najbardziej istotnymi parametrami są częstotliwość pracy serca, 12 odprowadzeniowe EKG i ciśnienie tętnicze. Oczywiście należy mieć na uwadze samopoczucie pacjenta, stopień zmęczenia czy pojawiające się objawy. Kiedy przerwać próbę wysiłkową? Nie w każdym przypadku możliwe jest wykonanie prawidłowo testu wysiłkowego, bowiem są przypadki, gdzie taka próba musi być po prostu przerwana. Kiedy? Dotyczy to pacjentów poniżej 40 roku życia, po zakończeniu ostrej fazy po wypisie ze szpitala, gdzie obciążenie wynosi 7 MET i u pacjentów powyżej 40 roku życia, gdzie wynosi ono 5 MET. Przerwać należy test również w sytuacji, gdy zmęczenie wynosi 13 - 15 RPE w skali Borga i gdy wynik EKG jest na tyle niepokojący, że nie można dalej takiego testu kontynuować.

 

Jakie elementy wziąć pod uwagę w trakcie próby wysiłkowej?

Kiedy próba wysiłkowa zostanie przeprowadzona, następnym krokiem jest interpretacja wyników uzyskanych po teście. I tak, istotnymi tutaj elementami są między innymi: ocena elektrokardiogramu, ocena odpowiedzi hemodynamicznej serca, ocena wydolności fizycznej, jak również i ocena występowania objawów, które ograniczają wysiłek. Poprzez elektrokardiogram można zobaczyć, czy serce pracuje prawidłowo czy też występuje konkretna przypadłość. Tutaj bez problemu można wykryć między innymi chorobę niedokrwienną mięśnia sercowego, jak również i chorobę wieńcową. Odpowiedź hemodynamiczna serca pozwala ocenić, jak serce pracuje w trakcie wysiłku i jaka jest reakcja presyjna na ten wysiłek. Gdy w grę wchodzi wydolność fizyczna, obniżony poziom może świadczyć między innymi o rozwoju choroby wieńcowej lub innej, związanej z pracą serca. Zwiększa on ryzyko śmiertelności. Jeśli zaś chodzi o objawy, tutaj zwraca się uwagę na zmęczenie, na dławicę piersiową wysiłkową, ale także na pojawienie się duszności, sinicę, bladość czy też występowanie objawów związany z ośrodkowym układem nerwowym.

 

W jaki sposób przygotować się do próby wysiłkowej?

Próba wysiłkowa, określana inaczej jako EKG wysiłkowe, stanowi formę badania nieinwazyjnego, do którego nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Jednymi z elementów, o jakich każdy powinien pamiętać, jest minimum 3 - godzinna przerwa w jedzeniu, tak, aby w trakcie wysiłku nie doszło do zwiększenia ciśnienia w jamie brzusznej, ale także i aby nie czuć dyskomfortu wywołanego ,,ciężkim żołądkiem”. Ponadto, nie można palić papierosów, a na 12 godzin przed testem wysiłkowym, nie można uprawiać intensywnej aktywności fizycznej. Ważne jest to, aby na badanie zabrać wygodne buty i sportową odzież, tak, aby bez problemu móc wykonać trening zgodny z protokołem. Jeśli pacjent przyjmuje leki, to lekarz powinien zadecydować, czy należy je wziąć czy na czas badania z nich zrezygnować. I ostatnim z bardzo ważnych elementów jest przybycie na miejsce nieco wcześniej, tak, aby usiąść, odpocząć i wyciszyć się, a następnie spokojnie podejść do takiej próby wysiłkowej.

 

Jak wygląda próba wysiłkowa w rehabilitacji kardiologicznej?

Próba wysiłkowa jest to forma diagnozowania, jak również i rehabilitowania pacjentów w obrębie pracy układu krwionośnego, ale także i mu przynależnych, gdy w grę wchodzi aktywność dla organizmu. W przypadku rehabilitacji, kierowane są na nią osoby, które zmagają się z chorobami serca lub powikłaniami po ich przebyciu. Kluczowe znaczenie w testach wysiłkowych ma to, aby w każdym przypadku ustalić indywidualny plan, tak, aby móc zaprogramować trening pod konkretnego pacjenta. Zupełnie bowiem inaczej pracuje się z osobą po przebytym zawale, inaczej z osobami walczącymi z nadciśnieniem, a jeszcze inaczej z arytmią serca. Programowanie treningu pozwala dopasować pod pacjenta jego długość, rodzaj, intensywność czy samo obciążenie.

 

Dlaczego EKG wysiłkowe jest tak istotne?

Bardzo często próbę wysiłkową określa się mianem EKG wysiłkowego, bowiem właśnie w trakcie trwania takiego treningu, sprawdza się przede wszystkim pracę serca. Pacjent użytkując bieżnię elektryczną lub cykloergometr, podłączony jest do EKG, które rejestruje czynność elektryczną jego pracy. O ile EKG spoczynkowe jest ważne, to jednak nie jest w stanie wykryć chorób, które z kolei EKG w trakcie aktywności jest w stanie wskazać. Z czego to więc wynika? Kiedy zwiększona jest aktywność fizyczna, automatycznie inne jest wtedy zapotrzebowanie na tlen. EKG wysiłkowe daje możliwość sprawdzenia pracy serca podczas aktywności i tego, jaka jest czynność elektryczna przy zwiększonym wysiłku. Próba wysiłkowa pozwala rozpoznać choroby układu krążenia, w tym między innymi chorobę wieńcową czy też zaburzenia rytmu serca. Należy jednak mieć na uwadze również i ten fakt, że testy wysiłkowe sprawdzają się także, jeśli nie szczególnie w trakcie rehabilitacji kardiologicznej, tak, aby pomóc pacjentowi wrócić do pełnej sprawności, prowadząc jak najlepsze życie. Serce potrzebuje do prawidłowej pracy ruchu i poprzez odpowiednio zaprogramowane elementy treningu, można działać na nie pozytywnie, nie wyrządzając mu tym samym szkody.

 

Elementy treningu jako formy adaptacji organizmu na uzyskane bodźce wysiłkowe 

Kluczowymi elementami treningu, które mają istotny wpływ między innymi na uzyskane bodźce wysiłkowe ma przeciążenie, jak również i specyficzność. Pierwszy element to zastosowanie odpowiednich bodźców wysiłkowych, które są inne, niż wszelkie, jakie do tej pory były stosowane. Ich głównym założeniem jest uruchomienie mechanizmów adaptacji. I tak wyróżnić możemy tutaj między innymi odwracalność i podtrzymanie. Odwracalność jest to cecha określająca stan przejściowy i odwracalny w kwestii efektu wykonanego treningu. Podtrzymanie z kolei to cecha, w której istnieje możliwość zachowania dalszych treningów, ale z uwzględnieniem przy tym mniejszej objętości. Jeżeli z kolei chodzi o specyficzność, tutaj bierze się pod uwagę różnego rodzaju formy treningu tak, aby każdy z nich spełniał zupełnie inną rolę. Wiadomo bowiem, iż inne zadanie będzie spełniał trening oporowy, a zupełnie inną rolę odegra trening wytrzymałościowy, który jest zdecydowanie częściej praktykowany, jeśli w grę wchodzi rehabilitacja kardiologiczna. Jego głównym zadaniem jest zwiększenie wydolności serca, jak również i płuc.

 

Dopasowanie testów wysiłkowych do konkretnych pacjentów

Każdy pacjent jest inny i każdy też zmaga się z innym stanem chorobowym, z inaczej przebytą chorobą i z zupełnie innym czasem powrotu do sprawności. Rehabilitacja kardiologiczna powinna więc być zawsze w pełni dostosowywana pod konkretnego pacjenta, tak, aby jej efekt był jak najbardziej zadowalający. W treningu dla potrzeb powrotu pacjenta do zdrowia, istotne znaczenie mają odpowiednie parametry treningu i to właśnie na nich należy skupić się w pierwszej kolejności. I tak, cechami treningu są między innymi częstość i intensywność treningu. Częstość określana jest jako F i oznacza ona ilość wykonanych przez pacjenta jednostek treningowych, podanych czy to w dniach czy też w tygodniach, w zależności od ułożonego planu. Najlepszą formą treningu w rehabilitacji kardiologicznej są trzy treningi w tygodniu, jednak jak najbardziej warto stawiać na nawet małe formy aktywności każdego dnia. Intensywność treningu oznacza się literą I, gdzie określa ona, z jaką intensywnością dany trening należy wykonać i ile powtórzeń mają mieć dane ćwiczenia. Aby dopasować rehabilitację pod pacjenta, należy uwzględnić między innymi takie parametry, jak skala odczuwanego treningu RPE, treningową częstość akcji serca, a także wielkość wydatku energetycznego i kombinację powyższych zasad. Co jeszcze jest istotne? Jakie parametry mają wpływ na ustalenie treningu? Oczywiście nie można zapomnieć o czasie trwania treningu i o typie treningu. Jeśli chodzi o czas, określa on, ile ma trwać dany trening lub jak wiele ma być jednostek treningowych w kwestii ich długości na przestrzeni określonego czasu. Należy mieć na uwadze fakt, iż całość takiego treningu tworzą cztery fazy; rozgrzewka, trening właściwy, wyciszenie i rozciąganie. Gdy w grę wchodzi typ treningu, tutaj do wyboru jest na przykład trening rytmiczny, powtarzalny, trening kończyn górnych, trening kończyn dolnych. I oczywiście na koniec istotne znaczenie odgrywa objętość treningu i przyrost obciążenia. Pierwszy element określa, jaki jest sumaryczny wydatek energii, drugi określa tempo przyrostu danego obciążenia.

 

Programowanie treningu a bezpieczeństwo pacjenta

Rehabilitacja kardiologiczna ma na celu pomóc pacjentowi wrócić do sprawności sprzed stanu chorobowego, na przykład po zawale serca. Oczywiście istotne znaczenie ma próba wysiłkowa, inaczej określana jako test wysiłkowy lub EKG wysiłkowe. Tutaj można zdiagnozować pacjenta, ale również i nadzorować przebieg jego powrotu do zdrowia. Zastosowana rehabilitacja to podstawa, by móc postawić na jak najwyższą jakość życia, na tyle, na ile to w ogóle możliwe. Aktywność jest elementem nadrzędnym, aby móc przywrócić serce do jak największej sprawności. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, iż aktywność fizyczna po wszelkiego rodzaju urazach serca i zaburzeniach rytmu serca, wymaga indywidualnego podejścia, stąd też tak ważną rolę odgrywa programowanie treningu pod pacjenta. Na co więc zwrócić uwagę? W pierwszej kolejności istotne znaczenie ma ocena wstępna, zanim jeszcze pacjent rozpocznie trening. Bierze się więc pod uwagę samopoczucie pacjenta, ciśnienie tętnicze, wagę, miarowość i częstotliwość rytmu serca, a także tolerancję aktywności czy przyjmowane leki. Jeśli wywiad zostanie zakończony pozytywną opinią, pacjent może przejść do treningu. Tutaj istotne znaczenie ma doświadczony personel, jak również i odpowiednia sala treningowa, w której to znajduje się niezbędne wyposażenie, w tym między innymi system rehabilitacji kardiologicznej, ciśnieniomierz czy odpowiednie leki. Sam trening może mieć formę ciągłą, która będzie sterowana obciążeniem, może być treningiem interwałowym sterowanym obciążeniem, jak również i treningiem ciągłym sterowanym częstotliwością rytmu serca. Zazwyczaj taka rehabilitacja odbywa się na cykloergometrach lub na bieżni elektrycznej. Takie sprzęty medyczne muszą być odpowiednio podłączone do specjalnych urządzeń, które w pełni kontrolują parametry życiowe, w tym przede wszystkim EKG wysiłkowe oraz dokonują odpowiedniego zapisu treningu.

 

Nasz sklep medyczny to miejsce, dzięki któremu można zamówić najwyższej jakości sprzęt medyczny. W tej kategorii produktów polecamy szczególnie systemy do badań wysiłkowych, jak również bieżnie elektryczne i cykloergometry. Wszystkie z polecanych produktów to urządzenia marki Aspel, jednej z wiodących, jeśli w grę wchodzi jakość, intuicyjna obsługa i dokładność w uzyskanych badaniach. Zapraszamy więc serdecznie do zakupów. Sztab naszych profesjonalistów udzieli Państwu odpowiedzi na nurtujące pytania, pomoże w doborze odpowiednich sprzętów, a także zapewni gwarancję udanych i satysfakcjonujących zakupów absolutnie każdemu. Jesteśmy miejscem, w którym zakup sprzętów medycznych to po prostu czysta przyjemność, czego może doświadczyć każdy z Państwa już teraz. Zapraszamy serdecznie.