Pikflometry, aparaty do pulmonologii

Pikflometry to urządzenia przeznaczone do pomiaru szczytowego przepływu wydechowego (PEF). Stosuje się je do monitorowania chorób dróg oddechowych, takich jak astma. Analizując codziennie maksymalne środki przepływu warto tworzyć "dziennik przepływu szczytowego". Warto codziennie monitorować i zapisywać  swój PEF.