•  x 
Twój koszyk jest pusty

W ramach potwierdzonego projektu jesienią ruszy nabór wniosków o dofinansowanie POZ. Kluczowe informacje zostały przekazane w trakcie odbywających się w Poznaniu Targów SALMED 2024. POZ będą mogły uzyskać środki na wyposażenie medyczne, diagnostyczne i sprzęt IT oraz remonty.

W dniach 19-21 marca 2024, odbyły się Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED. Poza nowinkami z branży medycznej, w pierwszym dniu targów, NFZ zorganizował dyskusję dotyczącą środków na rozwój podstawowej opieki zdrowotnej. Na targach, pojawiła się Minister Zdrowia Izabela Leszczyna oraz Prezes NFZ Filip Nowak. Ogłoszono informację o podpisaniu umowy i przekazano szczegóły projektu inwestycyjnego z dofinansowaniem w ramach Funduszu Europejskiego na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021 - 2027 (FEniKS).

 

Wsparcie dla placówek POZ

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w czasie spotkania, w najbliższych latach realizowany będzie największy projekt inwestycyjny. Do placówek POZ ma trafić wsparcie w wysokości ponad 1 miliarda złotych. Minister Zdrowia i Prezes NFZ, podpisali umowę na realizację programu „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej”. Przewiduje się, że dzięki realizacji projektu, wsparcie otrzyma około 2000 placówek POZ. Minister Zdrowia, Izabela Leszczyna, powiedziała, że: „Po środki będzie mógł sięgnąć każdy podmiot leczniczy POZ, który ma podpisaną umowę z NFZ. Do wsparcia kwalifikują się także ci, którzy chcą założyć POZ. Muszą zawrzeć umowę z Funduszem najpóźniej w dniu podpisania umowy o udzielenie grantu”. NFZ przygotował warunki naboru i w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, dopracowuje szczegóły. Będą one podane do publicznej wiadomości prawdopodobnie w połowie maja 2024 r.

 

Cele projektu „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej”

Najważniejszym założeniem projektu jest ułatwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom, które zamieszkują tereny o mniejszej gęstości zaludnienia, z mniej rozbudowaną komunikacją publiczną. Wiąże się to z otwieraniem nowych placówek POZ, w miejscach, gdzie faktycznie kontakt i wizyty u lekarza są bardzo ograniczone.  Zwiększona dostępność do placówek zdrowia, pozwoli na wzmocnienie funkcji diagnostycznych i stworzy system przyjazny pacjentowi. Obszary tzw. „białych plam” to lokalizacje, w których najbardziej przydałyby się nowe placówki. Na dzień dzisiejszy, jest bardzo dużo miejsc, które nie mają dostępności do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej. Kolejnym aspektem i celem projektu,  jest wzbogacenie i wyposażenie placówek o sprzęt medyczny, diagnostyczny i informatyczny, który zapewni lepszą obsługę pacjentów. POZ mogą zakupić do swoich placówek sprzęt, za który otrzymają refundację. Sprzęt medyczny, który będzie brany pod uwagę to między innymi holtery ciśnieniowe i EKG, detektory tętna płodu, wagi medyczne ze wzrostomierzem, bilirubinometry i wiele innych, które ułatwiają i rozszerzają diagnostykę danej placówki. Dodatkowo, aby poprawić funkcjonalność i wygląd placówek, fundusze można również przeznaczyć na remonty i odnowienie funkcjonujących jednostek. Cyfryzacja i doposażenie POZ, rozszerzy zakres diagnostyki i dostęp do opieki.

 

Realizacja projektu

Aby ubiegać się o dofinansowanie, placówki będą musiały wypełnić wniosek, który zostanie przygotowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Prawdopodobnie wnioski będą przyjmowane w kilku turach, a pierwszy nabór zaplanowano na koniec 2024 roku. Dofinansowanie przewidziano w formie grantów. Wypłata środków nastąpi „post factum”, czyli po dokonanych wydatkach. Dofinansowanie będzie przyznawane w zależności od rocznej liczby osób zapisanych na podstawie aktywnej listy deklaracji pacjentów. I tak, posiadając większą ilość aktywnych pacjentów, można otrzymać większe dofinansowanie:

- do 300 tysięcy zł, jeśli placówka ma do 5000 pacjentów

- do 450 tysięcy zł, jeśli placówka ma 5000 - 10 000 pacjentów

- do 600 tysięcy zł, jeśli w placówce jest powyżej 10 000 pacjentów.

Procedura naboru wniosków, zakłada również premiowanie POZ, które znajdują się na terenach tzw. „białych plam”, gdzie dostępność do lekarzy jest znacznie mniejsza niż w dużych miastach, oraz z terenów wiejskich czy wiejsko - miejskich. Te podmioty, które mają umowę na realizację opieki koordynowanej, również zostaną docenione. Dofinansowanie podmiotów realizujących podstawową opiekę zdrowotną, pozwoli na zwiększenie dostępności do opieki, poszerzenie oferty diagnostycznej i profilaktycznej. Jest to też zachęta do przystąpienia do opieki koordynowanej w POZ.