Holter ciśnieniowy określany skrótem ABPM (ang. ambulatory blood pressure monitoring) – to wielogodzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego wykonywane przy pomocy przenośnego rejestratora. Badanie trwa 24, 48 lub 72 godziny. W tym czasie aparat wykonuje kilkadziesiąt pomiarów ciśnienia. W trakcie badania trzeba chronić aparat przed wodą oraz wpływem silnych pól magnetycznych.

Nie wolno się kąpać mając założonego holtera, bo zniszczy się urządzenie. Możliwe jest czasowe zdjęcie i wyłączenie aparatu. Badanie powinno być rozpoczynane w przychodni, pacjent może natomiast zakończyć je w swoim domu i dostarczyć rejestrator o dogodnej mu porze. Urządzenie składa się z mankietu na ramię oraz połączonego z nim rejestratora. Rejestracja ciśnienia trwa przez całą dobę. Urządzenia bada ciśnienie pacjenta co 30 minut a w nocy co godzinę. Badanie stosowane jest w szeroko pojętej diagnostyce nadciśnienia tętniczego, a także przy ocenie efektu leczenia nadciśnienia, przy wątpliwościach dotyczących godzin podawania leków oraz w diagnostyce zasłabnięć powodowanych spadkami RR. ABPM pozwala także określić prawdopodobieństwo nadciśnienia wtórnego do innych chorób. Diagnostyka w tym kierunku jest bardzo celowa, gdyż po wyleczeniu przyczyny możliwe jest wyleczenie objawu, czyli nadciśnienia. Po zarejestrowaniu wszystkich badań holter jest zdejmowany w przychodni, a badania wgrywane do komputera i analizowane przez lekarza kardiologa. Po analizie lekarz wie czy chorujemy na nadciśnienie i inne choroby związane z nieprawidłowym ciśnieniem krwi.